MÁY KÍCH CÁ SAMUS 3000G

Giá 365: 6,500,000
Thị trường*: 8,500,000
Tiết kiệm: 2,000,000 (24%)
.
.
.
.