MÁY KÍCH CÁ BS-58000H(bao rô phi)

Giá 365: 850,000
Thị trường*: 1,100,000
Tiết kiệm: 250,000 (23%)
.
.
.
.